Song image
Dum Masala
చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)
సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్
గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్
నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్
Telugu
English

సర్రుమండుతాది బాబు గొడ్డు కారం గిర్ర తిరుగుతాది ఈడితోటి బేరం కరర కరర బాబు గొడ్డు కారం గిరర గిరర ఈడితోటి బేరం ఏ పట్టాభిపురం ఎళ్లే రోడ్డు ఎవడినైనా అడిగి చూడు బుర్రిపాలెం బుల్లోడంటే తెలీనోడు ఎవడు లేడు ఏ ఎవడు లేడు ఏ మిల మిల మిల మెరుస్తాడు దంచుతాడు అమ్మ తోడు కొడితే మెదడు పనిచెయ్యక మరిచిపోరా పిన్నుకోడు కర్ రా అర్ర యెర్రి హే సుర్రు హే సుర్రు హే సుర్రు సుర్రు సుర్రు సురక ఈడు ఎర్రనోడంట ఎర్రిస్పీడంట సుర్రు సురక ఈడు హైలీ ఇన్ ఫ్లేమబుల్ ఎవ్రీబడీ మేక్ వే లీడర్ ఆన్ ద వే ఏంట్ గాట్ నో టైం టు ప్లే ఎదురొచ్చే గాలి ఎగరేస్తున్న చొక్కా పై గుండి ఎగబడి ముందరికే వెలిపోతాది నేనెక్కిన బండి ఏ లెక్కలు ఎవడికి చెప్పాలి ఏ హక్కులు ఎవడికి రాయాలి ఎవడెవడో వేసిన బరువు ఎందుకు ఎందుకు నే మొయ్యాలి దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని నేనో నిశేబ్ధం అనునిత్యం నాతో నాకే యుద్ధం స్వార్ధం పరమార్ధం కలగలిసిన

నేనో ప్రేమ పదార్థం ఏ పట్టు పట్టు కోమలి ఎత్తిపట్టి రోకలి పోటు మీన పోటు ఏసి దమ్ముకొద్ది దంచికొట్టు దంచికొట్టు ఏ ఏటుకొక్క కాయనీ రోటికియ్యవే బలి ఘాటు ఘాటు మిరపకోరు గాల్లో నిండి ఘుమ్మనేటట్టు ఏ పైట సెంగు దోపవే ఆ సేతి పాటు మార్చావే ఏ జోరు పెంచావే గింజ నలగ దంచవే కొత్త కారమింకా గుమ్మరించుకోవే నా మనసే నా కిటికీ నచ్చక పోతే మూసేస్తా ఆ రేపటి గాయాన్ని ఇపుడే ఆపేస్తా నా తలరాతే రంగుల రంగోలి దిగులైన చేస్తా దీవాళి నా నవ్వుల కోటను నేనే ఎందుకు ఎందుకు పడగొట్టాలి దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని దమ్ మసాలా బిరియాని ఎర్ర కారం అరకోడి నిమ్మ సోడా ఫుల్ బీడీ గుద్ది పారేయ్ గుంటూర్ని

Video

Interview Videos
More
Song image
Gandapu gaalini Songs Lyrics – Priyuralu Pilichindi Movie
చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)
సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్
గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్
నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్
Telugu
English

చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000) సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్ గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్ నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్   పల్లవి: లేదని చెప్ప..నిమిషము చాలు లేదన మాట..తట్టుకోమంటే.. మళ్ళి..మళ్ళి నాకొక..జన్మే కావలె.. ఏమిచేయ..మందువే... గంధపు గాలిని తలుపులు ఆపుట న్యాయమా..ఆ..ఆ..న్యాయమా..ఆ ప్రేమల ప్రశ్నకు..కన్నుల బదులంటె..మౌనమా..ఆ..ఆ..ఆ.. మౌనమా.. చెలియా నాలో ప్రేమను తెలుపా..ఒక ఘడియ చాలులే.. అదే నేను ఋజువే చేయ...నూరేళ్ళు చాలవే.. లేదని చెప్పా నిమిషము చాలు.. లేదన మాట తట్టుకోమంటే.. మళ్ళి మళ్ళి నాకో జన్మే కావలె ఏమి చేయమందువే..ఏమి చేయమందువే.. గంధపు గాలిని తలుపులు ఆపుట న్యాయమా..ఆ..ఆ న్యాయమా.. ప్రేమల ప్రశ్నకు..కన్నుల బదులంటె..మౌనమా..ఆ..ఆ..ఆ.. మౌనమా..ఆ..ఆ చెలియా నాలో ప్రేమను తెలుపా..ఒక ఘడియ చాలులే.. అదే నేను ఋజువే చేయ...నూరేళ్ళు చాలవే.. లేదని చెప్పా నిమిషము చాలు.. లేదన మాట తట్టుకోమంటే.. మళ్ళే మళ్ళీ నాకో జన్మే కావలే ఏమి చేయమందువే..ఏమి చేయమందువే..   చరణం 1: హృదయమొక అద్దమని..నీ రూపు బింబమని.. తెలిపేను హృదయం..నీకు సొంతమనీ..ఈ..ఈ..ఈ బింబాన్ని బందింప..తాడేది లేదు సఖి.. అద్దాల ఊయల బింబమూగె చెలీ.. నీవు తేల్చి చెప్పవే పిల్లా..లేక కాల్చి చంపవే లైలా.. నా జీవితం నీ కనుపాపలతో..వెంటాడీ ఇక వేటాడొద్దే.. లేదని చెప్పా నిమిషము చాలు.. లేదన

మాట తట్టుకోమంటే.. మళ్ళే మళ్ళీ నాకో జన్మే కావలే ఏమి చేయమందువే..ఏమి చేయమందువే.. గంధపు గాలిని తలుపులు ఆపుట న్యాయమా..ఆ..ఆ న్యాయమా.. ప్రేమల ప్రశ్నకు..కన్నుల బదులంటె..మౌనమా..ఆ..ఆ..ఆ.. మౌనమా..ఆ..ఆ చరణం 2: తెల్లారిపోతున్నా..విడిపోని రాత్రేది.. వాసనలు వీచే నీ కురలే సఖీ..ఈ..ఈ..ఈఈ లోకాన చీకటయినా..వెలుగున్న చోటేది.. సూరీడు మెచ్చే నీ కనులె చెలీ..ఈ..ఈ..ఈ విశ్వసుందరీమణులే వచ్చి..నీ పాదపూజ చేస్తారే.. నా ప్రియ సఖియా..ఇక భయమేలా..నా మనసెరిగి నాతోడుగా రావే.. ఏమి చేయమందువే.. ఏమి చేయమందువే.. ఏమి చేయమందువే..ఏ..ఏ.. ఏమి చేయమందువే..ఏ..ఏ న్యాయమా..ఆ..ఆ..న్యాయమా..ఆ..ఆ ఏమి చేయమందువే.. ఏమి చేయమందువే.. ఏమి చేయమందువే..ఏ..ఏ.. ఏమి చేయమందువే..ఏ..ఏ మౌనమా..ఆ..ఆ.. మౌనమా..ఆ..ఆ ఏమి చేయమందువే..

Video

Interview Videos
More
Song image
One More Stranger
చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)
సంగీతం: ఏ.ఆర్. రెహమాన్
గీతరచయిత: ఏ.ఎం. రత్నం, శివగణేష్
నేపధ్య గానం: శంకర్ మహదేవన్
Telugu
English

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Video

Interview Videos
More